"Kjellberg Lindfors ska erbjuda företag kvalificerat stöd för verksamhetsutveckling. Kunden ska uppleva reell nytta på attraktiva villkor"

- Karl-Ola Kjellberg